Na pływalni CRS Bielany przy ulicy Lindego odbyły się 12 maja zajęcia z ratownictwa wodnego. Inicjatywa ta była wspólnym przedsięwzięciem Centrum Rekreacyjno – Sportowego oraz Fundacji Rejs Odkrywców.

CRS udostępniło bezpłatnie dwa tory pływackie na których podopieczni fundacji szlifowali swoje umiejętności.  Z zajęć skorzystały dwie grupy dzieci i młodzieży, uczestników organizowanych przez fundację Rejsów Odkrywców.  Warto dodać, że śródlądowe i pełnomorskie rejsy żeglarskie fundacja organizuje od 2012 roku. Biorący udział w programie mają od 12 do 19 lat. W większości są to podopieczni ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Aby popłynąć w rejs pracują oni jako woluntariusze i poprawiają oceny szkolne.

Wszystkie koszty udziału dzieci i młodzieży w rejsach pokrywa fundacja, której działalność oparta jest o wolontariat i darowizny.

– Współpraca z fundacją Rejs Odkrywców  ma dla nas duże znaczenie – mówi zastępca burmistrza dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk. – Jest to inicjatywa wychowawcza mająca na widoku wartościowe cele. Warto w czymś takim uczestniczyć.

Potwierdzają to działacze fundacji. Wskazują, że przygotowując młodzież do rejsów dzielą się nie tylko żeglarską pasją, ale przekazują w praktyce również takie wartości jak: współpraca, przyjaźń i odpowiedzialność.