Centrum Obsługi Płatnika

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte, wpłaty dokonane po terminie zostaną automatycznie odesłane, a potwierdzenia opłat na powyższe rachunki nie będą uznawane za dowód wpłaty.