Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
więcej…